KRS Fundacji

Witamy na stronie


FUNDACJI WSPIERANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW
im. Mieczysława Mąkoszy

 

    Fundacja pod nazwą „Fundacja Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy”, została ustanowiona przez prof. Mieczysława Mąkoszę dnia 05 grudnia 2012 roku i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz Statutu Fundacji.

    Powołanie Fundacji służyć ma promowaniu i wspieraniu działań młodych pracowników naukowych prowadzących samodzielnie badania w obszarze chemii organicznej, propagowaniu i inicjowaniu działań służących ich usamodzielnieniu w pracy naukowej, m. in. przez przyznawanie nagród za oryginalne prace badawcze młodych naukowców, a także przez wspieranie i pomoc w rozwoju ich działań i prac naukowo-badawczych.