KRS Fundacji

Prof. Mieczysław Mąkosza

Prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza

e-mail: fundacja@fimm.com.pl  

 • Dyplom, 1956 Wydział Chemii, Uniwersytet Leningradzki
 • Doktorat, 1963 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
 • Staż podoktorski, 1970-1971 Iowa State University, Ames, USA
 • Habilitacja, 1967 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
 • Profesor tytularny, 1976
 • Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN, 1979-2004
 • Profesor emerytowany, 2004

 

 • Członek korespondent PAN, 1986
 • Członek rzeczywisty PAN, 1992
 • Członek Akademii Europejskiej (Academia Europea), 1998
 • Członek Niemieckiej Akademii Badaczy Przyrodników Leopoldina (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina), 1998
 • Visiting Professor:
  • University of Barcelona, Hiszpania, 1981
  • Universite Paris Sud, Francja, 1983 i 1986
  • Purdue University, Indianapolis, USA, 1988-1989
 • Honorary Professor, St. Petersburg University, 2001
 • Tarrant Distinguished Visiting Professor, Florida State University, Gainesville, USA, 2003
 • Doctor Honoris Causa:
  • Indiana University, Purdue University Indianapolis, 1989
  • Russian Academy of Sciences, Moscow, 1994
  • Technical University, Gliwice, 1998
  • Ural Technical University, Ekaterinburg, 2001
  • Rostov State University, Rostov, 2001
  • Universite de Pau et des Pays l'Adour, 2005
 • Medal Stanisława Kostaneckiego PTChem, 1979
 • Nagroda Fundacji Jurzykowskiego, Nowy Jork, 1987
 • Nagroda Państwowa I stopnia, 1988
 • Nagroda Premiera RP, 1995
 • Honorowy Wykładowca Marii Skłodowskiej-Curie i Wilhelma Klemma Niemieckiego i Polskiego Towarzystw Chemicznych, 1995
 • Honorowy Wykładowca Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie Francuskiego i Polskiego Towarzystw Chemicznych, 1996
 • Nagroda Fundacji Aleksandra von Humboldta, 1996
 • Medal Jędrzeja Śniadeckiego PTChem, 1997
 • Honorowy Członek Centrum Związków Heterocyklicznych Florydy, 1999
 • Grant profesorski Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (MISTRZ), 1999-2002
 • Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 2012
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą, 2002
 • Order Przyjaźni (Ordien Drużby) Federacji Rosyjskiej, 2003

 

 • Zainteresowania naukowe: metodologia syntezy organicznej, mechanizmy reakcji, kataliza przeniesienia międzyfazowego (PTC), chemia karboanionów, nukleofilowe podstawienie wodoru w arenach
 • Ponad 290 publikacji, 70 patentów, 2 podręczniki
 • Obecny lub były członek komitetów redakcyjnych licznych czasopism: „Chemistry a European Journal”; „Chemistry of Heterocyclic Compounds”; „Journal of Physical Organic Chemistry”; „Mendeleev Communications”; „Organic Preparation and Procedures International”; „Russian Chemical Bulletin”; „Synlett”; „Tetrahedron”; „Tetrahedron Letters”, itd.