KRS Fundacji

  

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE:

 Warszawa, 25.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2020

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej w 2013 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Mąkoszy za rok 2020.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym, w pełni udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2020 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych pracowników nauki do samodzielnej pracy i promowanie takich postaw.

 

Zgłoszenie do Konkursu winno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowej(ych).

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu – 16 października 2020 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 16 listopada 2020 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem wykładu na Seminarium Ogólnoinstytutowym w ICHO PAN przewidziane jest na grudzień 2020 r.

 

                                                                           Prof. Janusz Jurczak

                                                                           Przewodniczący Rady Fundacji

 Warszawa, 30.10.2019 r.

 

DOKTOR SZYMON BUDA SZÓSTYM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W dniu 30 października 2019 r. Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła szóstego Laureata. Został nim dr Szymon Buda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

   

   

       W dniu 29 listopada 2019 r. w Auli IChF/IChO PAN w Warszawie, Laureat Nagrody Naukowej im. Mieczysława Mąkoszy wygłosił wykład okolicznościowy.

 Warszawa, 22.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2019

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej pod koniec 2012 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Mąkoszy za rok 2019.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym, w pełni udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2019 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych pracowników naukowych do samodzielnej pracy i promowanie takich postaw.

 

Zgłoszenie do Konkursu winno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowej(ych).

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu – 15 października 2019 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 listopada 2019 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem wykładu na Seminarium Ogólnoinstytutowym w ICHO PAN przewidziane jest na grudzień 2019 r.

 

                                                                           Prof. Janusz Jurczak

                                                                           Przewodniczący Rady Fundacji

 Warszawa, 28.10.2018 r.

 

DOKTOR MARCIN KAŁEK PIĄTYM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W dniu 28 października 2018 r. Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła piątego Laureata. Został nim dr Marcin Kałek z Centrum Nowych Technologii UW w Warszawie.
 Warszawa, 15.11.2017r.

 

W ROKU 2017 NIE WYŁONIONO LAUREATA

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W bieżącym roku Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy nie wyłoniła Laureata z powodu braku spełniających wymagania kandydatów.

 Warszawa, 4.11.2016 r.

 

DOKTOR WOJCIECH CHAŁADAJ CZWARTYM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W dniu 28 października Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła czwartego Laureata. Został nim dr Wojciech Chaładaj z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Warszawa, 4.11.2015 r.

 

DOKTOR SEBASTIAN STECKO TRZECIM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W dniu 4 listopada Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła trzeciego Laureata. Został nim Sebastian Stecko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

W dniu 11 grudnia 2015 r. Laureat Nagrody Naukowej im. Mieczysława Mąkoszy wygłosił wykład p.t.: "Wykorzystanie reakcji przegrupowania Ichikawy w syntezie aminokwasów i związków aza-heterocyklicznych".

 


  

Warszawa, 28.10.2014 r.

 

DOKTOR ŁUKASZ ALBRECHT DRUGIM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

 

Dr Łukasz Albrecht

   

   W dniu 24 października Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła drugiego Laureata. Został nim Łukasz Albrecht z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

 

 

  

    Wręczenie nagrody odbyło się 12 listopada 2014 roku, podczas obchodów 50-lecia Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

 


 

Warszawa, 15.11.2013 r.

 

DOKTOR PIOTR KWIATKOWSKI PIERWSZYM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

 

 Dr Piotr Kwiatkowski    

     W dniu 15 listopada Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła pierwszego Laureata. Został nim dr Piotr Kwiatkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

      Wręczenie nagrody odbyło się 20 grudnia 2013 roku o godz. 9:15 w Auli IChF/IChO PAN przy ulicy Kasprzaka 44/52 w Warszawie.

     Laureat wygłosił honorowy wykład pt.  "Wysokociśnieniowe aktywowanie trudnych enancjoselektywnych reakcji organokatalitycznych."