KRS Fundacji

  

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE:

 Warszawa, 22.05.2019r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2019

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej pod koniec 2012 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Mąkoszy za rok 2019.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym, w pełni udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2019 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych pracowników naukowych do samodzielnej pracy i promowanie takich postaw.

 

Zgłoszenie do Konkursu winno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowej(ych).

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu – 15 października 2019 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 listopada 2019 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem wykładu na Seminarium Ogólnoinstytutowym w ICHO PAN przewidziane jest na grudzień 2019 r.

 

                                                                           Prof. Janusz Jurczak

                                                                           Przewodniczący Rady Fundacji

 Warszawa, 28.10.2018r.

 

DOKTOR MARCIN KAŁEK PIĄTYM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W dniu 28 października Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła piątego Laureata. Został nim dr Marcin Kałek z Centrum Nowych Technologii UW w Warszawie.
 Warszawa, 15.05.2018r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2018

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej pod koniec 2012 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Mąkoszy za rok 2018.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym, w pełni udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2018 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych pracowników naukowych do samodzielnej pracy i promowanie takich postaw.

 

Zgłoszenie do Konkursu winno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowej(ych).

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu – 15 października 2018 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 listopada 2018 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem wykładu na Seminarium Ogólnoinstytutowym w ICHO PAN przewidziane jest na grudzień 2018 r.

 

                                                                           Prof. Janusz Jurczak

                                                                           Przewodniczący Rady Fundacji

 


Warszawa, 15.11.2017r.

 

W ROKU 2017 NIE WYŁONIONO LAUREATA

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W bieżącym roku Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy nie wyłoniła Laureata z powodu braku spełniających wymagania kandydatów. Warszawa, 04.04.2017r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2017

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej pod koniec 2012 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Mąkoszy za rok 2017.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym, w pełni udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2017 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych pracowników naukowych do samodzielnej pracy i promowanie takich postaw.

 

Zgłoszenie do Konkursu winno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowej(ych).

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu – 16 października 2017 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 listopada 2017 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem wykładu na Seminarium Ogólnoinstytutowym w ICHO PAN przewidziane jest na  grudzień 2017 r.

 

                                                                           Prof. Janusz Jurczak

                                                                           Przewodniczący Rady Fundacji

 Warszawa, 4.11.2016r.

 

DOKTOR WOJCIECH CHAŁADAJ CZWARTYM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W dniu 28 października Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła czwartego Laureata. Został nim dr Wojciech Chaładaj z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Warszawa, 27.04.2016r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2016

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej pod koniec 2012 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Mąkoszy za rok 2016.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym, w pełni udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. Laureatem Nagrody w 2013 roku został dr Piotr Kwiatkowski, w 2014 dr Łukasz Albrecht, a w ubiegłym - dr Sebastian Stecko.

O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2016 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne żadne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych pracowników naukowych do samodzielnej pracy i promowanie takich postaw.

 

Zgłoszenie do Konkursu winno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowych.

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu – 30 września 2016 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 listopada 2016 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem seminarium w ICHO PAN przewidziane jest na  grudzień 2016 r.

 

                                                                           Prof. Janusz Jurczak

                                                                           Przewodniczący Rady Fundacji

 Warszawa, 4.11.2015r.

 

DOKTOR SEBASTIAN STECKO TRZECIM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W dniu 4 listopada Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła trzeciego Laureata. Został nim Sebastian Stecko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

W dniu 11 grudnia b.r. o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO PAN w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Laureat Nagrody Naukowej im. Mieczysława Mąkoszy wygłosi wykład p.t.: "Wykorzystanie reakcji przegrupowania Ichikawy w syntezie aminokwasów i związków aza-heterocyklicznych".

 Warszawa, 30.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2015

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej pod koniec 2012 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Makoszy za rok 2015.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym, w pełni udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. Laureatem Nagrody w 2013 roku został Dr Piotr Kwiatkowski, a w roku 2014 Dr Łukasz Albrecht.

O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2015 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne żadne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych pracowników naukowych do samodzielnej pracy i promowanie takich postaw.

 

Zgłoszenie do Konkursu winno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowych.

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu – 30 września 2015 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 13 listopada 2015 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem seminarium w ICHO PAN przewidziane jest na  grudzień 2015 r.

 

                                                                           Prof. Janusz Jurczak

                                                                           Przewodniczący Rady Fundacji

 


  

Warszawa, 28.10.2014r.

 

DOKTOR ŁUKASZ ALBRECHT DRUGIM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

 

Dr Łukasz Albrecht

   

   W dniu 24 października Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła drugiego Laureata. Został nim Łukasz Albrecht z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

 

 

  

    Wręczenie nagrody odbyło się 12 listopada 2014 roku, podczas obchodów 50-lecia Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

 


 

Warszawa, 30.04.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2014

 

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej pod koniec 2012 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Makoszy za rok 2014.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym, w pełni udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. Pierwszym Laureatem Nagrody został Dr Piotr Kwiatkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2014 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne żadne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych pracowników naukowych do samodzielnej pracy i promowanie takich postaw.

 

Zgłoszenie do Konkursu winno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowych.

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu – 30 września 2014 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 14 listopada 2014 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem seminarium w ICHO PAN przewidziane jest na  grudzień 2014 r.

 

                                                                                               Prof. Janusz Jurczak

Warszawa, 30.04.2014 r.                                                     Przewodniczący Rady Fundacji

  


 

Warszawa, 15.11.2013r.

 

DOKTOR PIOTR KWIATKOWSKI PIERWSZYM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

 

 Dr Piotr Kwiatkowski    

     W dniu 15 listopada Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła pierwszego Laureata. Został nim dr Piotr Kwiatkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

      Wręczenie nagrody odbyło się 20 grudnia 2013 roku o godz. 9:15 w Auli IChF/IChO PAN przy ulicy Kasprzaka 44/52 w Warszawie.

     Laureat wygłosił honorowy wykład pt.  "Wysokociśnieniowe aktywowanie trudnych enancjoselektywnych reakcji organokatalitycznych."

 


 

Warszawa, 20.04.2013r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2013

 

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej w 2013 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Makoszy za rok 2013.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym, w pełni udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2013 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne żadne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych pracowników naukowych do samodzielnej pracy i promowanie takich postaw.

 

Zgłoszenie do Konkursu winno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowych.

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu – 30 września 2013 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 listopada 2013 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem seminarium w ICHO PAN przewidziane jest na  grudzień 2013r.

 

                                                                                               Prof. Janusz Jurczak

Warszawa, 20.04.2013r.                                              Przewodniczący Rady Fundacji