KRS Fundacji

Fundację Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy można wspierać finansowo poprzez wpłaty na poniższe konto:

 

Fundacja Wspierania Młodych Naukowców

im. Mieczysława Mąkoszy


ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa


ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

UL.ŁOPUSZAŃSKA 38 D, 02-232 WARSZAWA


Numer rachunku:   41 2490 0005 0000 4530 2087 3744