KRS Fundacji

Rada Fundacji

e-mail: rada@fimm.com.pl

 

Przewodniczący:

Prof. Janusz Jurczak

 

Członkowie:

Prof. Marek Chmielewski

Prof. Witold Danikiewicz

Prof. Jacek Morzycki

 

 

Zarząd Fundacji

e-mail: zarzad@fimm.com.pl

 

Prezes:

Prof. Sławomir Jarosz

 

Wiceprezes:

Dr Piotr Lipkowski

 

Wiceprezes:

 Dr Andrzej Konował

 

Członkowie:

Grażyna Kazimierczuk